Introligatorstwo

W dniu 24 maja 2017 r.  w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu  odbyło się XIII FORUM WIELKOPOLSKICH KONSERWATORÓW PAPIERU I SKÓRY  Introligator - rzemieślnik książki, któremu  towarzyszyła wystawa pt. "Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie" umiejscowiona w Galerii Edwarda Raczyńskiego.

W dwunastu wiszących gablotach były umieszczone plakaty nawiązujące do rzemiosła introligatorskiego, przedstawiające karty tytułowe druków wydanych w XIX wieku. Projektantem plakatów był pracownik biblioteki Sławomir Pacholczyk. Plakaty posiadały również wyjaśnienia terminów introligatorskich autorstwa Michała Gustowskiego, organizatora wystawy. Równolegle w stojących gablotach wyłożone były książki przedstawiające polskie i europejskie ozdobne oprawy wydawnicze z XIX wieku. Po zakończeniu wystawy, Biblioteka Raczyńskich w podziękowaniu za współpracę w organizowaniu wystawy, podarowała plakaty niżej podpisanemu pod niniejszym opracowaniem. Przekazanych plakatów było czternaście, dwa z nich nie było prezentowanych na wystawie. Niżej prezentowana wizualizacja opraw przy plakatach, nie zawsze odpowiada treści plakatu

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Podręcznik do nauki introligatorstwa

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? w dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

 

 

 

 

Plakat wystawy

"Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie"

Oprawa z XIX wieku

 

 

Opracował: Leonard Rosadziński

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań