Introligatorstwo

 

MAREK LEWANDOWSKI (1954-2017), mistrz introligatorski. Wspomnienie

 

                             

                                     Biuro firmy "Introligatornia B. Lewandowski",

                                  prowadzonej przez Kingę Lewandowską-Pewną

 

 

W lutym tego roku odwiedziłem zakład introligatorski „Introligatornia B. Lewandowski”, na os. Rzeczypospolitej 30 w Poznaniu, którego właścicielem jest Kinga Lewandowska-Pewna. Okazją do odwiedzenia pracowni był jubileusz 100 – lecia istnienia firmy, od 1920 r. a jej założycielem był Bronisław Lewandowski mistrz introligatorski, pradziadek Pani Kingi. W spotkaniu towarzyszył mi znany redaktor poznański Andrzej Goliński, prowadzący stronę w Internecie „Historie nieznane – Archiwum przeszłości”, który zamierza napisać obszerny artykuł o historii i tradycjach introligatorskich Rodu Lewandowskich.

 

                             

      Dyplom dla Marka Lewandowskiego za uczestnictwo w konkursie introligatorskim

                                    "Na najpiękniej oprawioną książkę" (1977)

 

 

                          
      Dyplom dla Marka Lewandowskiego za uczestnictwo w konkursie introligatorskim

                                        "Na najpiękniej oprawioną książkę" (1978)

 

 

 

W trakcie wizyty większość czasu z Panią Kingą poświęciłem na wspomnieniach o Jej ojcu śp. Marka Lewandowskiego (1954-2017), mistrza introligatorskiego, którego kilkanaście lat temu poznałem, bardzo serdecznego i życzliwego, udostępniając materiały dotyczące działalności introligatorskiej Rodu Lewandowskich do przygotowywanej książki o poznańskich introligatorach.

 

                    Projekt i wykonanie opraw

              Marek Lewandowski ok. 1970-80 

      Projekt i wykonanie oprawy

     Marek Lewandowski ok. 1980

 

Marek Lewandowski został wyuczony na introligatora przez swojego ojca Tadeusza Lewandowskiego (1919- 2010) w pracowni przy ul. Wronieckiej 24. Czeladnika w rzemiośle introligatorskim uzyskał w 1974 r. zaś tytuł mistrza w 1994 r. Kunszt ojca, znakomitego introligatora, w projektowaniu i wykonaniu opraw, szybko znalazł podatny grunt w synu Marku. Owocem tego było uczestnictwo we wielu wystawach i konkursach krajowych, gdzie prezentował swoje oprawy m.in. w Ogólnopolskich Otwartych Konkursach Introligatorskich w Bibliotece Raczyńskich w latach 1976-1983. W 1977 roku otwarł swój własny zakład przy ul. Półwiejskiej 29, prowadząc działalność do 2004 r. W pracowni oprócz oprawiania książek wykonywał w szerokim zakresie galanterię introligatorską: teczki, rulony, pudełka. Miał także zlecenia wymagające mistrzowskiej dokładności, naprawy i podklejenia map geograficznych. Po likwidacji zakładu przez wiele lat aż do śmierci pomagał córce w Jej firmie.

 

 
                                              
Dyplom Uznania dla Marka Lewandowskiego za wyróżnione oprawy (Warszawa 1977)  

 

 

Zdjęcia: Leonard Rosadzińdski

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań