Introligatorstwo

 

Katia Zubakhina - artystka introligator

 

     W 2016 roku, poszukując twórców artystycznych opraw w kraju, dowiedziałem się o introligatorce Katii Zubakhinie z Wrocławia, która oprawiała książki w artystycznym wykonaniu. Po kilku miesiącach i ustaleniu kontaktu zwróciłem się do artystki z prośbą o wykonanie oprawy powieści Emberto Eco "Imię Róży". Prośba została przyjęta a książkę otrzymałem w przeddzień XIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. introligator - rzemieślnik książki, organizowanej  w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 24 maja 2017 r., na które artystkę zaprosiłem.

 

                             

                                                     Emberto Eco "Imię Róży"

                                      Projekt i wykonanie oprawy Katia Zubakhina

 


    Pobyt Katii Zubakhiny w Poznaniu trwał trzy dni. W tym czasie wpierw uczestniczyła na Forum jako gość, tam też miałem okazję zapoznać Katię z introligatorem artystą Jackiem Tylkowskim.

   

                             

          Katia Zubakhina XIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry,

                                                   Poznań 24 maj 2017 r.

 

 

   Drugi dzień pobytu artystki wypełnił się na odwiedzeniu mojej pracowni introligatorskiej oraz pracowni Jacka Tylkowskiego. W czasie wizyty u mnie, przeglądając wspólnie materiały i książki związane z introligatorstwem, pokazałem archiwalny numer czasopisma "Print Partner" z 2012 r. w którym zamieszczono artykuł o mojej działaności introligatorskiej "Ratować kulturę książki" dziennikarki Agaty Sosnowskiej, a przeglądając pismo dalej, Katia natrafiła na swój tekst "Książka jest jak rzeźba".

 

                           
                           Katia Zubakhina, Leonard Rosadziński, Jacek Tylkowski  

 

 

                            

                          Katia Zubakhina prezentująca czasopismo "Print Partner",

                                  obok: Jacek Tylkowski i Leonard Rosadziński

 

 

    Przyjemność z tego ponownego odkrycia była wielka. Następny dzień był pod znakiem odwiedziń pracowni Jacka Tylkowskiego w Komornikach pod Poznaniem. Tam na miejscu Jacek Tylkowski oprowadził nas po swojej pracowni i zaprezentował swoje artystyczne oprawy.  

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań