Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

PODRÓŻ DO LESZNA. Konferencja naukowa z okazji 180. rocznicy ukazania się pierwszego numeru „Przyjaciela Ludu” 1834-1849

 

   W dniu 15 października udałem się wraz z prezesem WTPK Kazimierzem Krawiarzem do Leszna, na Konferencję naukową z okazji 180. rocznicy ukazania się pierwszego numeru „Przyjaciela Ludu” 1834-1849, która odbyła się w tutejszym Ratuszu.

   Podróż z Poznania odbyliśmy pociągiem. Będąc już na miejscu, mając półtorej godziny czasu przed planowaną na godz. 10.00 konferencję,  postanowiliśmy odwiedzić słynne i unikalne w skali kraju Lapidarium znajdujące się na terenach przylegających do kościoła świętego Krzyża. Lapidarium zostało utworzone w latach 1956-1960, w skład którego wchodziło ok. 100 nagrobków i obelisków z XVII-XIX wieku, pochodzących z likwidowanych miejscowych cmentarzy protestanckich. Nagrobki należą do ważnych czy zamożnych mieszkańców Leszna: duchownych, rzemieślników, kupców. Dla mnie najważniejsze było, na nowo odkrycie pięknego rzeźbionego nagrobka Jerzego Harteigena, introligatora zmarłego w 1691 roku, o którym napisałem w mojej książce Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów (Poznań, 2011) wraz z umieszczeniem pełnego tłumaczenia wyrytego tekstu w języku niemieckim, który wykonała Zofia Wojciechowska (st. kustosz Archiwum Państwowe w Poznaniu).

 

Nagrobek Jerzego Harteigena introligatora

(1691). Lapidarium przy kościele św. Krzyża.

Leszno

   

 

   Następnie udaliśmy się do Muzeum Okręgowego się przy pl. J. Metziga 17. Tam obejrzeliśmy bogate zbiory malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej. W kolekcji znajdowały się prace wybitnych artystów polskich m.in. J. Chełmońskiego, A. Fałata, J. Kossaka, W. Tetmajera. W innych salach obejrzeliśmy portrety trumienne, braci czeskich z XVIII w., ekspozycję portretów królów leszczyńskich Bractwa Kurkowego z lat 1715-1936, oraz wystawę portretów dworskich m.in. Leszczyńskich i Sułkowskich z XVIII – XX wieku. Na końcu zwiedzania, udaliśmy się do wielkiej sali gdzie znajdowała się wystawa pt. „Dzieje Leszna i Regionu”, gdzie najbardziej interesowały mnie wystawione pamiątki po mieszkańcach: naczynia gliniane i cynowe, przedmioty codziennego użytku wykonane ze szkła i porcelany, zamki do bram z bogatym ornamentem  i wyroby miejscowego rzemiosła: skrzynki cechowe, pieczęcie cechowe, dokumenty cechowe.

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wystawa "Dzieje Leszna i Regionu"

Ubiory mieszkańców Leszna

   

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wystawa "Dzieje Leszna i Regionu"

Pamiątki po mieszkańcach Leszna

   

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wystawa "Dzieje Leszna i Regionu"

Pieczęcie cechowe

   

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wystawa "Dzieje Leszna i Regionu"

Skrzynia cechowa Cechu Piekarzy

   

 

   Czas na zwiedzanie zbliżał się do końca. Skierowaliśmy się do barokowego Ratusza zbudowanego pod koniec XVII wieku, w centrum Rynku, otoczony zabytkowymi kamieniczkami, miejsca konferencji, której organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka i Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne pod Patronatem Honorowym – Prezydenta Leszna Tomasza Malepszego i Patronatu medialnego „Panoramy Leszczyńskiej”.

    Na miejscu, było już wiele osób. Weszliśmy do przygotowanej Sali na parterze, gdzie zajęliśmy miejsca. Po chwili dosiadł się do nas Adam Podsiadły, historyk i dziennikarz członek WTPK. Na konferencję przybył również leszczynianin, członek WTPK, ks. Szczepan Szymendera.

 

Powitanie przybyłych gości na

Konferencję naukową z okazji 180. rocznicy

ukazania się pierwszego numeru

"Przyjaciela Ludu" 1834-1849.

Od lewej stoi: Marek Wróbel, prezes LTK,

Janina Małgorzata Halec, dyrektor MBP

   

 

Powitanie przybyłych gości przez

Prezydenta Leszna Tomasza Malepszego

   

 

     Zebranych powitali Marek Wróbel prezes LTK, Janina Małgorzata Halec dyrektor MBP oraz Prezydent Leszna Tomasz Malepszy.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kosmanowa

omawia program Konferencji

   

    Następnie zabrała głos prof. dr hab. Bogumiła Kosmanowa, która prowadziła konferencję.

 

Prof. dr hab. Marceli Kosman

w czasie wykładu "Przyjaciel Ludu" na tle prasy

w Wielkim Księstwie Poznańskim

   

 

"Przyjaciel Ludu" Leszno, rok X,

nr 37, 1844

   

 

   Pierwszą prelekcję miał prof. dr hab. Marceli Kosman (który także sprawował opiekę naukową nad konferencją) pod tytułem „ Przyjaciel Ludu” na tle prasy polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim. W swoim referacie opisał chronologicznie pisma wychodzące w I połowie XIX wieku, wydawane w Lesznie m.in.:  „Mrówkę Poznańską – pisma ku użytecznej zabawie rozumu i serca” i „Przyjaciela Ludu” wydawanego 1834-1849 przez Ernesta Gunthera, podkreślając że  pismo było wyjątkowe, bogato ilustrowane na wysokim poziomie mające swoich odbiorców w szerokich kręgach inteligencji, wypełniając pustkę prasową w okresie zaborów.

 

Mgr Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak omawia czasopisma

XIX-wieczne w zbiorach leszczyńskich

bibliotek

   

 

"Przyjaciel Ludu" Leszno, rok X,

nr 41, 1844

   

 

"Szkółka Niedzielna" Leszno, rok IV,

nr 27, 1840

   

    A mgr Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak, omówiła czasopisma XIX-wieczne w zbiorach leszczyńskich bibliotek wydawanych w Lesznie: „Przyjaciela Ludu”, „Szkółkę Niedzielną”, „Ziemianina” – pisma poświęconemu rolnictwu i przemysłowi, „Pokłosie” pisma literackiego oraz „Aus dem Posener Lande” miesięcznik niemiecki krajoznawczy.

 

Prof. dr hab. Janusz Skoczylas  w czasie

prelekcji o Parku Zofiówce w Humaniu

   

   Następnie po piętnastominutowej przerwie na kawę, prelekcję miał prof. dr hab. Janusz Skoczylas, pt. O „Zofiówce” w „Przyjacielu Ludu”, gdzie opowiedział o Parku Zofiówce w Humaniu (Ukraina), który został założony przez  Stanisława Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii Potockiej w 1796 roku.

 

Dr Stanisław Kuźniak opowiada o faunie

występujacych w artykułach

"Przyjaciela Ludu"

 

   

 

Ryciny, do artykułów K. Wł. Wójcickiego:

Sobol, Wielbłąd. " Przyjaciel Ludu", Leszno,

rok VII, nr 50, 1841, s. 396-397

   

 

Mgr Marek Wróbel w czasie prelekcji pt. Komunikat:

O starożytnościach w "Przyjacielu Ludu"

   

    Po tym wykładzie zabrał głos dr Stanisław Kuźniak, opowiadając o występujących w „Przyjacielu Ludu” artykułach dotyczących fauny. Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji mgr Marek Wróbel miał prelekcję pt. Komunikat: O starożytnościach w „Przyjacielu Ludu”.

   Nasz pobyt w Lesznie dobiegł końca. Nazajutrz, był drugim dniem Konferencji, niestety nie mogliśmy w niej uczestniczyć. Ale wrażenia były wspaniałe a bardzo interesujące wykłady znakomitych znawców tematu dostarczyły wiele nowych nformacji o których nie wiedziałem. Poznałem tam także kilka osób, z którymi przeprowadziłem rozmowy na temat kolekcjonerstwa i pasji zbierania książek.

 

Opracował i wykonał zdjęcia Leonard Rosadziński

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań