Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

Wycieczka do Bnina i zwiedzanie Izby Pamiątek Regionalnych

      W pierwszą sobotę lipca, wraz z małżonką Renatą udaliśmy się na dawno planowaną wycieczkę do Bnina koło Kórnika, aby zwiedzić Izbę Pamiątek Regionalnych utworzonej przez Kazimierza Krawiarza. Wyjazd był uprzednio umówiony z Kazimierzem, którego znam od lat, a znając jego pasję zbierania i kolekcjonowania wszystkiego co dotyczy Ziemi Kórnicko-Bnińskiej uważałem że ta wycieczka jest bardzo ważna i pożyteczna, dla pogłębienia mojej wiedzy na ten temat. Część zbiorów K. Krawiarza, miałem okazję dotychczas raz obejrzeć z okazji Wystawy zorganizowanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki i Bibliotekę Raczyńskich, która miała miejsce w gmachu Biblioteki w 2002 roku, pod tytułem „ Moja Ziemia Kórnicko-Bnińska”. Kuratorem wystawy była ówczesna prezes WTPK Izabela Mrugasiewicz. Z tej okazji wyszedł okolicznościowy bibliofilski druczek pod tym samym tytułem co wystawa.

 

Od lewej: Leonard Rosadziński i Kazimierz Krawiarz, Bnin

 

 

      Izba mieści się w barokowym ratuszu wzniesionym w 1777 r. przez Teofilę Szołdrską Potulicką, wybitną właścicielkę Kórnika i Bnina od 1720 do 1790 r. Po generalnym remoncie ratusza bnińskiego w latach 2008-2011 ratusz jest siedzibą Rady Miejskiej Kórnika. Po przyjeździe na miejsce Kazimierz Krawiarz powitał nas i zaprosił do zwiedzenia Muzeum. W budynku ratusza, który jest dwukondygnacyjny, Muzeum mieści się w części mansardowego poddasza na które można wjechać windą. Wiek XVIII połączono z XXI w. a autorem projektu generalnego remontu jest Kórniczanin Stefan Wojciechowski wybitny architekt działający w Polsce i Szwajcarii.

 

Wystawa poświecona Augustowi Cieszkowskiemu (1814-1884) autorstwa Anny i Włodzimierza Buczkowskich

 

Gablota poświęcona Cechowi Krawców i Szewców z Kórnika

 

Pamiątki cechowe krawców

 

Widok ogólny Galerii Izby Pamiątek Regionalnych

 

 

     Po wejściu do rozległego i wysokiego pomieszczenia, od razu rzuciła się nam w oczy masywna drewniana mansardowa konstrukcja, podtrzymująca dach ratusza. Po wstępnym opowiedzeniu historii powstania Izby, Kazimierz przystąpił do prezentowania wstawionych eksponatów. Okazało się że większość przedmiotów pochodzi ze zbieranej przez niego czterdzieści lat kolekcji dotyczącej historii Ziemi Kórnicko-Bnińskiej, przedstawiającej archiwalne dokumenty cechowe różnych zawodów, pamiątki po mieszkańcach, którzy w znaczący sposób zapisali się dla miasta, narzędzia wchodzące w skład zakładów rzemieślniczych.

 

Renata Rosadzińska i Kazimierz Krawiarz

 

 

    Z podziwianych wraz z żoną wystawionych obiektów można wyróżnić oryginał dokumentu cechowego dla krawców nadany w 1692 r. przez Pawła Działyńskiego. W poszczególnych szklanych gablotach, bardzo bogatych w eksponaty, często o historycznym znaczeniu, znajdowały się stare dokumenty, książki, narzędzia szewskie, krawieckie i introligatorskie, archiwalne fotografie mieszkańców Bnina i Kórnika związanych z Powstaniem Wielkopolskim, ze stowarzyszeniami (KSMŻ, KSMM, OSP, Chórów itp.) fragmenty wyposażenia wnętrz mieszkalnych. Bardzo dla mnie ciekawym eksponatem była szafka biblioteczna pochodząca z Punktu Towarzystwa Czytelni Ludowych w Prusinowie, wykonana przed 1914 r. przez stolarza z Bnina Stanisława Sikorskiego.

 

Gablota z pamiątkami Powstania Wielkopolskiego w Kórniku i Bninie

 

Szafa biblioteczna z punktu Towarzystwa Czytelni Ludowych w Prusinowie, wykonana przez Stanisława Sikorskiego ok. 1914 r.

 

 

     Oprócz stałej ekspozycji w Izbie Pamiątek Regionalnych organizuje się wystawy czasowe. Na środku galerii stał dwustronny szpaler plakatów ilustrujący życie i działalność społeczno-polityczną Augusta Cieszkowskiego, wybitnego filozofa, ekonomisty, pisarza, twórcy filozofii Czynu, która stała się podstawą działalności pracy organicznej, współtwórcy i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliofila, założyciela Ligii Polski Narodowej, założyciela Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie w 1870 r. przyjaciela Cypriana Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Teofila Lenartowicza, Tytusa Działyńskiego i wielu innych wybitnych Wielkopolan.

 

Widok ogólny Izby Szymborskich w Ratuszu Bnińskim

 

 

     Po godzinnym oprowadzenia tej części Muzeum, zostaliśmy  zaproszeni do Sali poświęconej Szymborskim: Wisławie Szymborskiej wybitej poetce, noblistce, którą znał osobiście i Wincentemu Szymborskiemu wieloletniemu dyrektorowi dóbr zakopiańskich Władysława hr. Zamoyskiego. W gablotach znajdowały się książki poetki ilustrujące jej twórczość oraz fotografie i inne pamiątki zebrane przez Kazimierza Krawiarza. Na podłużnym stole stała maszyna do pisana na takiej samej Wisława Szymborska pisała swoje wiersze. Po zwiedzeniu Muzeum wpisaliśmy się z żoną do księgi pamiątkowej Izby Pamiątek Regionalnych. Zrobiliśmy sobie wspólnie pamiątkowe zdjęcia wewnątrz Izby i na tle zabytkowego ratusza. 

     Następnie zostaliśmy zaproszeni na obiad w plenerze, w Ogrodzie bardzo miłej Stanisławy Andrejewskiej, obecnie pełniącej funkcję skarbnika WTPK. Tam spędziliśmy popołudnie na owocnych rozmowach, o bibliofilstwie. Kazimierz opowiadał o działach swojego księgozbioru w skład którego wchodzą m.in.: „Kórniciana” (książki, czasopisma, druki, grafiki, dokumenty, widokówki i zdjęcia od najstarszych do współczesnych dotyczące Kórnika i Bnina), „Szymborciana” (książki, listy, pamiątki po Wincentym i Wisławie Szymborskich), Powstanie Wielkopolskie, biografistyka, interesuje się także numizmatyką i filatelistyką. Ja zaś przedstawiłem charakterystykę mojego księgozbioru. Na koniec spotkania, mówiliśmy o działalność WTPK i o przyszłości Towarzystwa, którego Kazimierz jest prezesem.

 

Książki i listy Wisławy Szymborskiej

 

 

 

Leonard Rosadziński, 5 lipca 2014 r.

Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie czynna jest w wtorki i środy w godzinach od 9-15

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań