Bibliofilstwo

 

 

 

 

Wycieczka do Bnina i zwiedzanie Izby Pamiątek Regionalnych

 

W pierwszą sobotę lipca, wraz z małżonką Renatą udaliśmy się na dawno planowaną wycieczkę do Bnina koło Kórnika, aby zwiedzić Izbę Pamiątek Regionalnych, uprzednio umawiając się z kustoszem Kazimierzem Krawiarzem a równocześnie prezesem WTPK i założycielem Izby Pamiątek Regionalnych.

 

 
 Od lewej: Leonard Rosadziński, Kazimierz Krawiarz  

 

Izba mieści się w barokowym ratuszu wzniesionym w 1777 r. przez Teofilę Szołdrską Potulicką, wybitną właścicielkę Kórnika i Bnina od 1720 do 1790 r. Po generalnym remoncie ratusza bnińskiego w latach 2008-2011 ratusz jest siedzibą Rady Miejskiej Kórnika. Po przyjeździe na miejsce Kazimierz Krawiarz powitał nas i zaprosił do zwiedzenia Muzeum. W budynku ratusza, który jest dwukondygnacyjny, Muzeum mieści się w części mansardowego poddasza na które można wjechać windą. Wiek XVIII połączono z XXI w. a autorem projektu generalnego remontu jest Kórniczanin Stefan Wojciechowski wybitny architekt działający w Polsce i Szwajcarii. Po wejściu do rozległego i wysokiego pomieszczenia, od razu rzuciła się nam w oczy masywna drewniana mansardowa konstrukcja, podtrzymująca dach ratusza. Po wstępnym opowiedzeniu historii powstania Izby, prezes przystąpił do prezentowania wstawionych eksponatów. Okazało się że większość przedmiotów pochodzi ze zbieranej przez niego czterdzieści lat kolekcji dotyczącej historii Ziemi Kórnicko-Bnińskiej, przedstawiającej archiwalne dokumenty cechowe różnych zawodów, pamiątki po mieszkańcach, którzy w znaczący sposób zapisali się dla miasta, narzędzia wchodzące w skład zakładów rzemieślniczych. Z podziwianych wraz z żoną wystawionych obiektów można wyróżnić oryginał dokumentu cechowego dla krawców nadany w 1692 r. przez Pawła Działyńskiego. W poszczególnych szklanych gablotach, bardzo bogatych w eksponaty, często o historycznym znaczeniu, znajdowały się stare dokumenty, książki, narzędzia szewskie, krawieckie i introligatorskie, archiwalne fotografie mieszkańców Bnina i Kórnika związanych z Powstaniem Wielkopolskim, ze stowarzyszeniami (KSMŻ, KSMM, OSP, Chórów itp.) fragmenty wyposażenia wnętrz mieszkalnych. Bardzo dla mnie ciekawym eksponatem była szafka biblioteczna pochodząca z Punktu Towarzystwa Czytelni Ludowych w Prusinowie, wykonana przed 1914 r. przez stolarza z Bnina Stanisława Sikorskiego.


 
                                                                                                                            
 Ekspozycja wystawy Izby Pamiątek Regionalnych w Bninie  


Oprócz stałej ekspozycji w Izbie Pamiątek Regionalnych organizuje się wystawy czasowe. Na środku galerii stał dwustronny szpaler plakatów ilustrujący życie i działalność społeczno-polityczną Augusta Cieszkowskiego, wybitnego filozofa, ekonomisty, pisarza, twórcy filozofii Czynu, która stała się podstawą działalności pracy organicznej, współtwórcy i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliofila, założyciela Ligii Polski Narodowej, założyciela Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie w 1870 r. przyjaciela Cypriana Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Teofila Lenartowicza, Tytusa Działyńskiego i wielu innych wybitnych Wielkopolan.


                                                                                                             
 Ekspozycja wystawy Izby Pamiątek Regionalnych w Bninie  

 

 

Ekspozycja wystawy Izby Pamiątek Regionalnych w Bninie. W gablocie, w ekspozycji, książka Leonarda Rosadzińskiego

"Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów"

 

 

Po godzinnym oprowadzenia tej części Muzeum, prezes zaprosił nas do Sali poświęconej Szymborskim: Wisławie Szymborskiej wybitej poetce, noblistce, którą znał osobiście i Wincentemu Szymborskiemu wieloletniemu dyrektorowi dóbr zakopiańskich Władysława hr. Zamoyskiego. W gablotach znajdowały się książki poetki ilustrujące jej twórczość oraz fotografie i inne pamiątki zebrane przez Kazimierza Krawiarza. Na podłużnym stole stała maszyna do pisana na takiej samej Wisława Szymborska pisała swoje wiersze. Po zwiedzeniu Muzeum wpisaliśmy się z żoną do księgi pamiątkowej Izby Pamiątek Regionalnych. Zrobiliśmy sobie wspólnie pamiątkowe zdjęcia wewnątrz Izby i na tle zabytkowego ratusza. Kazimierz Krawiarz zaprosił nas na obiad w plenerze, w Ogrodzie bardzo miłej Stanisławy Andrejewskiej, obecnie pełniącej funkcję skarbnika WTPK. Tam spędziliśmy popołudnie na owocnych rozmowach, o naszej pasji kolekcjonerskiej, o bibliofilstwie i przyszłości działalności WTPK

 


 
 Wystawa, Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie. Od lewej: Renata Rosadzińska, Kazimierz Krawiarz  

 

 
 Wystawa, Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie. Od lewej: Renata Rosadzińska, Leonard Rosadziński  

 

Opracował:  Leonard Rosadziński, 5 lipca 2014 r.

Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie czynna jest w wtorki i środy w godzinach od 9-15

Kontakt

 

          nedla@o2.pl              

 

                   

           

         

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań