Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

 

 

LEONARD ROSADZIŃSKI. SPOTKANIE Z ŁÓDZKIMI BIBLIOFILAMI. 20 marca 2019. Łódź

 

                                             

                                                              ZAPROSZENIE                                   

                              Leonard Rosadziński. Spotkanie z Łódzkimi Bibliofilami

 

 

      Z początkiem lutego 2019 r. Andrzej Cłapiński sekretarz Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w imieniu prezesa organizacji Grzegorza Matuszaka, zaproponował mi abym pojechał do Łodzi i zapoznał tamtejszych bibliofilów z moim kolekcjonowaniem książek i introligatorstwem, które od wielu lat praktykuję. Po ustaleniu terminu i uzgodnieniu programu spotkania dotyczących mojej wizyty i prezentacji tematów przystąpiłem do przygotowania materiałów, które chciałem pokazać łódzkim bibliofilom.

 

                            

                                   Przygotowane książki, albumy fotograficzne i

                                 inne materiały do prezentacji łódzkim bibliofilom

 

 

    W dniu 20 marca 2019 roku przyjechałem wraz z małżonką Ranatą do Łodzi, będąc tam o godz. 10.00. Z dworca odebrał nas Andrzej Cłapiński i zawiózł do przygotowanego apartamentu, po czym przedstawił plan na ten dzień. Około godz. 12.00 mieliśmy się udać do Muzeum Książki Artystycznej na zaproszenie Państwa Tryznów. Następnie na godz. 17.00 miało się odbyć spotkanie z członkami ŁTPK w Klubie Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej 137, a kończąc dzień mieliśmy iść na przygotowany bankiet na okoliczność naszego przyjazdu. Drugi dzień miał być objazdowy, wypełniony zwiedzaniem kilka zabytkowych obiektów w Łodzi. 

   O godzinie 17.00 wraz z małżonką i Andrzejem byliśmy na miejscu w Klubie Nauczyciela. Przy wejściu serdecznie powitałi nas wiceprezesi ŁTPK Jacek Jurczakowski oraz Włodzimierz Rudnicki. Przygotowana sala już była wypełniona uczestnikami, przybyło około czterdziestu osób. Spotkanie otwarł prezez ŁTPK Grzegorz Matuszak, który gorąco podziękował za przybycie, wręczył w podarunku od Towarzystwa książkę Wojciecha Jakubowskiego Miedzioryty i rysunki (ŁTPK, Łódź 2018) ja zaś ze swojej strony przekazałem swoją książkę Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki ("Rosa" Dom Różności, Poznań 2014) i zaprosił do opowiadania. Była jeszcze chwila czasu, do obejrzenia i podziwiania albumu fotograficznego - Kroniki, w którym znajdowały się fotograficzne relacje z wydarzeń bibliofilskich organizowanych przez ŁPTP. Album jest opracowany przez  prezesa Towarzystwa.

 

                          

                             Prezes ŁTPK Grzegorz Matuszak otwiera Spotkanie

                  zapraszając Leonarda Rosadzińskiego do opowiedzenia o swojej pasji

 

 

 

                         

                            Od prawej: Włodzimierz Rudnicki (wiceprezes ŁTPK)

                               i Leonard Rosadziński (gospodarz spotkania)

 

 

                         
                                Leonard Rosadziński w czasie swojej gawędy  

 

                        
                              Leonard Rosadziński w czasie swojej gawędy  

 

 

               
   Leonard Rosadziński w czasie swojej gawędy  

 

 

              

                           Leonard Rosadziński

                  Prezentacja opraw artystycznych

            Leonard Rosadziński

         Omawianie starych zapisów

 

    W swojej gawędzie zaprezentowałem dwa tematy: "Umieszczono w książkach" i "Moje introligatorstwo, droga do pięknych książek". Pierwszy temat dotyczył wszystkiego co można znaleźć w książkach np. zakładki, rachunki, bilety, dewocyjne obrazki, banknoty, dokumenty, fotografie oraz nalepki sygnaturowe introligatorów, antykwariatów, księgarń przy tej prezentacji wyjaśniłem że kolekcjonowanie nalepek nazywa się bibliohemerydą, następnie zaprezentowałem znaki własnościowe,  ekslibrisy, pieczęcie a na końcu na kilku przykładach omówiłem różnego rodzaju wpisy w tym dedykacje, sentencje, marginalia. Drugim tematem była prezentacja moich opraw książek wraz z wyjaśnieniem zastosowanych technik zdobniczych. Spotkanie trwało około dwóch godzin. Na zakończenie, wiele osób osobiście podziękowało mi za przybycie i przedstawienie mojej pasji. Miałem przyjemne chwile aby porozmawiać z bibliofilami m.in.: Kubą Grzybowskim, który opowiedział mi historię sprzed kilku dni dotyczącej książki Edmunda Jezierskiego, bardzo miłą Panią Teresą Starzyńską, która serdecznie podziękowała mi za wystąpienie. Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście m.in Ryszard Uljański założyciel Muzeum Papieru i Druku w Łodzi, od którego otrzymałem album fotograficzny przedstawiający historię powstania Muzeum oraz Piotr Czołczyński pasjonat introligatorstwa, kolekcjoner i wytwórca narzędzi introligatorskich, który wręczył mi mosiężny filet na którym wygrawerowana była data Spotkania i nazwa miasta Łodzi.  Dzień zakończył się pójściem na przygotowany przez ŁTPK bankiet.

 

                                   
                                                   Sekretarz ŁTPK Andrzej Cłapiński  

 

             

                        Leonard Rosadziński

Prezentacja etiopskiego manuskryptu z poł. XIX w

          Leonard Rosadziński

   Prezentacja opraw artystycznych

 

                               
                                       Leonard Rosadziński w czasie swojej gawędy  

 

 

                                  

                                           W rozmowie z łódzkimi bibliofilami:

                  Teresa Starzyńska (członek ŁTPK), Lechosław Kercher (członek ŁTPK)

 

 

 

                                  

                                              W rozmowie z łódzkimi bibliofilami:

                         na zdjęciu (od prawej) Jacek Jurczakowski (wiceprezes ŁTPK),

                                              Lechosław Kercher (członek ŁPTK),

                                  zaproszony gość Piort Czołczyński, pasjonat introligatorstwa

 

 

                                   
                                     Łódzcy bibliofile oglądają przywiedzione eksponaty  

 

                                  
                                   Łódzcy bibliofile oglądają przywiedzione eksponaty  

 

    Drugi dzień pobytu w Łodzi rozpoczął się od zaproszenia Andrzeja Cłapińskiego do swojego domu, gdzie podziwialiśmy kolekcję modlitewników, z wielu europejskich krajów, najstarszy z piętnastego wieku, niektóre obleczone srebrnymi koszulkami. Przez kilka następnych godzin z naszym przewodnikiem Andrzejem odwiedziliśmy szereg zabytkowych miejsc: klasztor OO Franciszkanów w Łagiewnikach powstały w 1701 r. a opodal w Lesie Łagiewnickim drewniane kapliczki św. Rocha i św. Antoniego gdzie znajduje się z cudowne źródełko z którego wód skorzystaliśmy napełniając butelkę. Mając jeszcze nieco czasu Andrzej zawióżł nas do  zabytkowgo parku im. Adama Mickiewicza, ze znajdującym sie tam pałacem i amfiteatrem, park miał kiedyś podziemne korytarze wychodzące między innymi przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego i innych miejscach w obrębie Julianowa, a kilka z nich, często zasypanych mogliśmy zobaczyć.  Na dwie godziny przed wyjazdem z Łodzi, na zaproszenie bibliofilki Maliny Łuczak (członek ŁTPK) złożyliśmy wizytę w jej mieszkaniu, w którym jedna ze ścian od podłogi do sufitu wypełniona była starymi woluminami, w innym pomieszczeniu znajdowała się kolekcja Elzewirów, małych książeczek wydawanych w XVI i XVII w. w Lejdzie.

    Wrażenia po dwudniowym pobycie wśród łódzkich przyjaciół,  pasjonatów książki, bibliofilów były świetne i długo będę wspominał. Atmosfera Spotkania była wspaniała, poznałem osobiście kilka osób z którymi prowadziłem rozmowy o naszej pasji kolekcjonowania książek. Myślę że będzie kiedyś okazja powrócić do Łodzi i powtórzyć te dwa niezwykłe dni.

    Należy także opowiedzieć o odwiedzinach w Muzeum Książki Artystycznej prowadzonym przez Państwo Jadwigę i Janusza Tryznów artystów grafików, relację umieszczę niebawem w innym miejscu na blogu.

 

Zdjęcia: Piotr Czołczyński, Renata Rosadzińska

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań