Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

 


"Wielkopolscy Bibliofile". Wystawa w  Bibliotece Raczyńskich 16 Listopad 2017 r.


SŁOWO OD KOMISARZA WYSTAWY, Kazimierza Krawiarza

 

Co Wielkopolska zawdzięcza bibliofilom?

 

W XIX wieku Tytus hr. Działyński stworzył Bibliotekę Kórnicką, Edward hr. Raczyński wybudował i podarował społeczeństwu Bibiliotekę Raczyńskich w Poznaniu ...

Tak prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki Kazimierz  Krawiarz rozpoczął swoje słowo wstępne na otwarciu wystawy "Wiekopolscy Bibliofile".

Następnie w krótkich słowach przypomniał historię organizacji wielkopolskich bibliofilów, ich dokonania, kolekcjonerstwo, wymieniając wybitnych członków Towarzystwa,

Ignacego Mosia, twórcy Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza oraz Mariana Walczaka, gdzie na podstawie jego znakomitych zbiorów powstało Muzeum Kraszewskiego.

Swoje wystąpienie prezes podsumował znamiennym zdaniem,

cyt: Ta Biblioteka powstała dzięki Edwardowi Raczyńskiemu, takiemu bibliofilowi jak my, i dlatego możemy się tu czuć jak u siebie w domu. 

 

 

Gmach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

 

 

Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki Kazimierz Krawiarz

wita wszystkich zebranych 

 

 

Stanisława Andrejewska omawia zbiór wydawnictw związany z Powstaniem Styczniowym.

Mając także zdolności manualne wykonuje projekty biżuterii żałobnej kultywowanej w Polsce

po upadku Powstania, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie tego tematu

 

 

Zbiór wydawnictw dotyczacych Powstania Styczniowego i biżuterii patriotycznej

(zbiory Stanisławy Andrejewskiej)

 

 

Krzysztof Budzyń, kolekcjoner pamiątek ze Śremu, autor wielu tekstów, redaktor i wydawca m.in. periodyku

"Śremski Notatnik Historyczny",

na wystawie prezentuje swoje wydawnictwa

 

 

Publikacje Krzysztofa Budzynia: albumy, czasopisma, książki, kalendarze

 

 

Maria Romana Gierczyńska, autorka scenografii wielu znakomitych wystaw i prezentacji 

związanych z tkaniną unikatową i artystyczną. Obecnie członek zarządu

kórnickiego Stowarzyszenia Teatralnego LegionNa wystawie prezentuje

katalogi związane z wystawami artystycznej sztuki tkaniny

 

 

Krzysztof Kłopocki zajmujący się kolekcjonowaniem unikalnych wydawnictw z tematu historii Słowian.

Na wystawie omawia swój drugi zbiór dotyczący wybitnej artystki Janiny Kłopockiej 

twórczyni "Rodła" znaku graficznego Związku Polaków w Niemczech

 

 
 Plakat na wystawę "Wielkopolscy Bibliofile", zaprojektowany przez Renatę i Leonarda Rosadzińskich  
 

 Leonard Rosadziński, autor monografii  o historii poznańskiego rzemiosła introligatorskiego, twórca Muzeum Rzemiosła Introligatorskiego w Poznaniu,

kolekcjoner pięknych książek w ozdobnych oprawach, prezentuje oprawy artystyczne czołowych introligatorów polskich:

Jerzego Budnika z Pelplina, Sabiny Mozga z Godzianowa k. Skierniewic, Daniela Szlachtowskiego z Lubiszyna,

Jacka Tylkowskiego z Komornik k. Poznania, Katii Zubakhiny z Wrocławia. Omówił techniki zdobnicze wystawionych prac

 

 

 

 

Na pierwszym planie stoi: Katia Zubakhina pochodząca z Ukrainy

artystka grafik i introligator z Wrocławia,

zaproszona na Wystawę, powitana przez Leonarda Rosadzińskiego

 

 Gablota z wystawionymi oprawami

artystycznymi introligatorów polskich

 

 

 

 

Ks. Szczepan Szymendera, kolekcjoner mów żałobnych i kazań pogrzebowych oraz

pasjonat rodu magnackiego Leszczyńskich, króla Stanisława Leszczyńskiego, Marii Leszczyńskiej

prezentuje i omawia fragment wystawionego zbioru książek doczącego rodu

 

 

Publikacje z XVIII i XIX wieku związane z królewskim rodem Leszczyńskich (zbiory ks. S. Szymendery)

 

 

Kazimierz Krawiarz, twórca Izby Pamiątek Regionalnych w Bninie, badacz rodziny Szymborskich,

kolekcjoner książek i pamiątek związanych

z Powstaniem Wielkopolskim dotyczące Kórnika, Bnina i okolicy

 

 

Książki i pamiątki związane w Powstaniem Wielkopolskim dotyczace Kórnika, Bnina i okolicy

(zbiory Kazimierza Krawiarza)

 

 

Sławomir Krzyśka, pisarz i poeta zbierający gnesniana zaprezentował na wystawie dokumenty,

książki sakralia i obrazki prymicyjne

 

 

 

Fragment zbiorów Sławomira Krzyśki: modlitewniki, obrazki dewocyjne

 

 

Anna Łazuka-Witek, dziennikarka, prezes Stowarzyszenia Teatralnego Legion, popularyzatorka twórczości

imigracyjnej, redaktor Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas w Londynie.  Były sekretarz zarządu 

Polska Macierz Szkolna Zagranicą. Na wystawie prezentuje materiały z działalniości PMS z lat 1986-1992

 

 

Materiały z działalności PMS: dokumenty, książki, wydawnictwa PMS, fotografie 

(zbiory Anny Łazuki-Witek)

 

 

 

Arkadiusz Wagner, historyk sztuki i bibliolog, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

autor wielu naukowych publikacji, znawca opraw średniowiecznych, kolekcjoner starych opraw i ekslibrisów.

Niestety osobiście nie mógł przybyć na otwarcie wystawy, i w związku z tym Kazimierz Krawiarz zaprezentował

wystawione eksponaty przedstawiające oprawy z ubiegłych wieków i grafiki książkowe

 

 

 

 

 

Uczestnicy i goście na  wystawie "Wielkopolscy Bibliofile", Biblioteka Raczyńskich 16 Listopad 2017

 

 

Uczestnicy i goście na  wystawie "Wielkopolscy Bibliofile", Biblioteka Raczyńskich 16 Listopad 2017

 

 

Z okazji wystawy "Wielkopolscy Bibliofile", został wydany Katalog wystawy,

200 egzemplarzy w tym 100 numerowanych

 

Organizatorami Wystawy "Wielkopolscy Bibliofile" byli:

 

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki

Biblioteka Raczyńskich

Fundacja "Zakłady Kórnickie"

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

Opracował: Leonard Rosadziński

Zdjęcia: Renata Rosadzińska, Leonard Rosadziński, Katia Zubakhina

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań