Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

 "VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych",  odbył się 16 września br. na placu Wolności w Poznaniu.
Podczas wydarzenia organizacje pozarządowe będą miały możliwość zaprezentowania swojej oferty oraz przygotowania działań artystycznych np. zabaw animacyjnych. Swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu miało Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki. Na stoisku wystawiono publikacje Towarzystwa. WTPK reprezentował Leonard Rosadziński oraz towarzysząca małżonka Renata Rosadzińska

 

 

Leonard Rosadziński prezentuje publikacje WTPK

 

Renata Rosadzińska w czasie prezentacji jednej z publikacji WTPK

Ginące rzemiosło.  Śladami poznańskich introligatorów

 

Od lewej Krzysztof Kłopocki (członek WTPK) prezentuje publikację Arkadiusza Wagnera (członek WTPK)

Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil.  W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu

(WBP – Książnica Kopernikańska, Warszawa-Toruń-Poznań-Drzewica 2016), którą wsparło finansowo WTPK,

obok Leonard Rosadziński

 

 

Widok na plac Wolności w Poznaniu, gdzie odbył się

"VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych" 

 

Widok na plac Wolności w Poznaniu, gdzie odbył się

"VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych" 

 

 

Zdjęcia : Leonard Rosadziński

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań