Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

IX "Popołudnie z dokumentem w Ratuszu -

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu – 1929 r.”

 

Informator Archiwum Państwowego w Poznaniu o planowanych wydarzeniach

 

 

Przewodnik po Powszechnej Wystawie Krajowej 1929 r. z załączonym planem Wystawy

 

    Z cyklu corocznych spotkań organizowanych przez Państwowe Archiwum w Poznaniu i  Muzeum Miasta Poznania, 9 czerwca odbyło się IX „Popołudnie z dokumentem w Ratuszu”, na którym miałem okazję uczestniczyć wraz z małżonką i posłuchać kilku ciekawych wystąpień pracowników naukowych na temat Powszechnej Wystawy Krajowej, która odbywała się w dniach 16 maja – 30 września 1929 roku w Poznaniu.

 

   Oprócz wielu gości, do Ratusza przyszło kilku przyjaciół z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Poznaniu: Izabela Mrugasiewicz, Kazimierz Krawiarz i Piotr Koschel oraz Przemysław Wojciechowski, prowadzący spotkanie, z którymi miałem okazję krótko porozmawiać, opowiadając o minionych wydarzeniach, niedawnego III Ogólnopolskiego Konwentu Bibliofilów zorganizowanym przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie z połączonym XXVI Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego organizowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku, w którym uczestniczyłem.  Ale najważniejszym dziś na tym Spotkaniu było posłuchać interesujących wykładów o Powszechnej Wystawie Krajowej, gdzie poznałem nowe nieznane fakty, a oglądając okolicznościową wystawę temu tematowi poświęconej zobaczyłem pamiątki i eksponaty związane z tytułową Wystawą.

 

Słowo na powitanie:dr Magdalena Mrugalska - Banaszak 

(kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania)

 

Goście na spotkaniu "Popołudnie z dokumentem w Ratuszu"

 

   Wszystkie prelekcje były ciekawe i interesujące, ale dla mnie osobiście najbardziej podobał się wykład Agnieszki Baszko z Biblioteki Raczyńskich, która opowiadała, między innymi o książce, która miała swoje eksponowane miejsce na Powszechnej Wystawie Krajowej, temat niezwykle mi bliski gdyż w swoim czasie przy pisaniu monografii dotyczącej introligatorów z Poznania Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów (Poznań, 2011), miałem przyjemność śledzić ich przedwojenne dokonania w tym rzemiośle, które były zaprezentowane na Wystawie w Poznaniu w 1929 r., gdzie swoje stoisko i ekspozycję miała firma „Przesławski i Cierniak, Poznań” w pawilonie Przemysłu Graficznego i Papierniczego. Oprócz galanterii introligatorskiej i wyrobów kartoniarskich, poznańska firma pokazała oprawy nakładowe książek z serii „Biblioteka Laureatów Nagrody Nobla”, bardzo cenioną i poszukiwaną aż do dziś. Szkoda, że prelegentka o tym nie wspomniała.

 

Agnieszka Baszko z Biblioteki Raczyńskich w trakcie wykładu

pt. "Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury"

Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej

 

Ekspozycja firmy "Przesławski i Cierniak, Poznań" w pawilonie 

Przemysłu Graficznego i Papierniczego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r.

 

  Mnie i małżonce także bardzo podobały występy zaproszonych artystów z Teatru Muzycznego w Poznaniu,  solisty Mirosława Kina i recital  solistki i aktorki Anny Lasoty, co za piękny głos, długo byliśmy pod jego wrażeniem, było to wspaniałe przeżycie. Będziemy musieli chodzić do Teatru, aby ponownie posłuchać tego cudownego śpiewu.

 

"Lata dwudzieste, lata trzydzieste"

Występ solisty z Teatru Muzycznego w Poznaniu Mirosława Kina

 

 Recital  solistki i aktorki Anny Lasoty z Teatru Muzycznego w Poznaniu

 

Solistka Anna Lasota i solista Mirosław Kin

z Teatru Muzycznego w Poznaniu


W połowie spotkania nastąpiła przerwa na poczęstunek

 

Spotkanie przy kawie

 

 

Spotkanie przy kawie, od prawej: Kazimierz Krawiarz, Leonard Rosadziński, Piotr Koschel

 

 

Leonard Rosadziński i Izabela Mrugasiewicz na spotkaniu

"Popołudnie z dokumentem w Ratuszu - Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - 1929 r."

 

Od lewej: Urszula Winiecka, Małgorzata Chylewska,

dr Przemysław Wojciechowski (moderator spotkania "Popołudnie z dokumentem w Ratuszu"),

Leonard Rosadziński w przerwie obrad

 

 

    Na końcu spotkania w programie było jeszcze zwiedzanie okolicznościowej wystawy, gdzie zaprezentowano obiekty w PeWuKą związane.

 

Pięciotomowe dzieło Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929

Dzieło zbiorowe pod kierownictwem dr Stanisława Wachowiaka (Poznań 1930)

 

 

 

Wyklejki do dzieła Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929

 

 

 

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 r. t.1 (Poznań 1930)

Oprawę wykonał introligator Józef Zimny z Poznania

 

 

 

Katalog działu sztuki, (Powszechna Wystawa Krajowa Poznań 1929)

  

 

 

"Echo" Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929, nr. 10 (rok II)

Okładkę projektował Wojciech Jastrzębowski

 

Leonard Rosadziński. Wystawa pamiątek

Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r.

 

 

 

Leonard i Renata Rosadzińscy, po zakończeniu spotkania

"Popołudnia z dokumentem w Ratuszu - Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - 1929 r."

 

 

 

 

 PROGRAM:

– Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum  Historii Miasta Poznania), Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), dr Przemysław Wojciechowski (moderator – Archiwum Państwowe w Poznaniu);
– „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – występ solisty z Teatru Muzycznego w Poznaniu  (Mirosław Kin);

-  Występ Anny Lasoty, solistki i aktorki Teatru Muzycznego w Poznaniu
– Emisja filmu pt. “PeWuKa – obrazki z wielkiej wystawy” – scenariusz Marcin J. Januszkiewicz;
– Powszechna Wystawa Krajowa w polskich i francuskich dokumentach – dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM);
– Muzeum Wielkopolskie w czasach PeWuKi – Tadeusz Grabski (Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu);

Przerwa – spotkanie przy kawie

– „Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej – Agnieszka Baszko (Biblioteka Raczyńskich);
– Dr Stanisław Wachowiak – dyrektor PeWuKi – fragmenty pamiętnika „Czasy, które przeżyłem: wspomnienia z lat 1890-1939” czyta Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu);
– Loteria książkowa – losowanie wśród uczestników spotkania książek o Poznaniu w okresie międzywojennym;
– O pamiątkach, zdjęciach i plakatach z Pewuki – ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania – dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Historii Miasta Poznania) – zwiedzanie wystawy Dokumenty i muzealia z PeWuKi

 

 

Opracował: Leonard Rosadziński

Zdjecia: 

Leonard Rosadziński

Renata Rosadzińska

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań