Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

 

 

 

XIII FORUM WIELKOPOLSKICH KONSERWATORÓW PAPIERU I SKÓRY

                               Introligator - rzemieślnik książki

                        BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH W POZNANIU

                                                       24 maja 2017 r.

 

 

PROGRAM:

Otwarcie Forum - wystąpienia


mgr Włodzimierz Naumczyk - zastępca dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

 

 

mgr Michał Gustowski - autor projektu (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)

 

 

mgr Henryk Krystek - dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

 

dr Przemysław Wojciechowski - moderator Forum (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

 

Wykład mgr Michała Gustowskiego "Ogólnopolskie Konkursy Introligatorskie" organizowane

przez Bibliotekę Raczyńskich 

 


Medal wręczany uczetnikom Ogólnopolskich Otwartych Konkursów Introligatorskich

"Na najpiękniejszą oprawioną książkę" w latach 1976-1983

 

Obrady Sądu Konkursowego pod przewodnictwem redaktora Adama Kochanowskiego.

Od lewej siedzą: Przemysław Michałowski, Kazimierz Ewicz, Adam Kochanowski

Zygmunt Zjawiński, Tadeusz Jankowski, Zbigniew Barański (1978). Fot. J. Misiorny

 

Ekspozycja opraw artystycznych. Trzeci Ogólnopolski Otwarty Konkurs Introligatorski (1978)

Fot. J. Misiorny

 

Wykład mgr Kornelii Kondrackiej (PAN-Biblioteka Kórnicka)

"Przychodzi konserwator do introligatora-książka masowa, nasza współna zmora"

 

 

 

 


 

Ok. 11:20 nastąpiła przerwa w obradach i uczetnicy udali sie na zwiedzanie wystawy

pt. "Introligator w cieniu? W dziewietnastowiecznyn warsztacie" (Galeria Edwarda Raczyńskiego)

oprowadza dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss

W środku dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, w trakcie oprowadzania po wystawie


WYSTAWA


Plakat wystawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie nastąpiła przerwa (poczęstunek)

 

Uczetniczki Forum, od lewej w rozmowie Urszula Samoraj-Sobolewska (Pracownia Bordo)

i mgr Kornelia Kondracka 

 

po której nastąpiła druga

część Forum

 

dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (ZKPiS-UMK w Toruniu) prowadziła

wykład "Projekt rekonstrukcji ideowej Salii Mauretańskiej 

Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku"

 

 

mgr Monika Małecka (PAN Biblioteka Kórnicka)

zaprosiła na wystawę "Oprawy i oprawcy.

Świat introligatorski Biblioteki Kórnickiej"

 

O godz.  13:00 nastąpił panel dyskusyjny pt. "Ginące Rzemiosło czy zawód z przyszłością"

Udział wzięli: Leonard Rosadziński,Jacek Tylkowski,Jan Grochocki,Grzegorz Lewandowski, 

dr Przemysław Wojciechowski (moderator)

 

Od lewej: J. Tylkowski, L.Rosadziński, P. Wojciechowski, G. Lewandowski, J. Grochocki

 

Leonard Rosadziński opowiada o kulisach powstania wystawy rzemiosła introligatorskiego

 

 

Grzegorz Lewandowski i Jan Grochocki

 

 

Po swoich wystąpieniach,  uczetnicy panelu otrzymali pamiątkowe oprawione faksymile

 

Statutu Cechu Introligatorów w Poznaniu z 1574 r. zatwierdzonego przez władze miasta Poznania

(Archiwum Państwowe w Poznaniu. Zespół akt: Cechy miasta Poznania, Syg. 135)

 

Następnie do uczestników panelu rozpoczęły się pytania z sali zgromadzonych gości

 

między innymi pytania zadali:

mgr Kateryna Zubakhina artysta grafik i introligator


 

dr Elżbieta Pokorzyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

historyk introligatorstwa polskiego

 

Forum zostało zorganizowane przez:

Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 

Fotografie:

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. T. Proć

Biblioteka Kórnicka

Leonard Rosadziński

Jan Misiorny

 

Na podstawie prospektu Biblioteki Raczyńskich

opracował L.Rosadziński

 10.00 Otwarcie Forum: mgr Anna Gruszecka – dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, mgr Michał Gustowski – autor projektu (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), mgr Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, dr Przemysław Wojciechowski – moderator Forum (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

10.30-10.50 Ogólnopolskie Konkursy Introligatorskie organizowane przez Bibliotekę Raczyńskich – mgr Michał Gustowski

10.50-11.20 Przychodzi konserwator do introligatora – książka masowa, nasza wspólna zmora – mgr Kornelia Kondracka (PAN – Biblioteka Kórnicka)

11.20-12.10 Zwiedzanie wystawy pt. „Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie” – Galeria Edwarda. Po wystawie oprowadzi dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (UAM)

12.10-12.30  Przerwa (poczęstunek)

12.30-12.45 Projekt rekonstrukcji ideowej Sali Mauretańskiej Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku – sesja posterowa – dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu)

12.45-13.00 Zaproszenie na wystawę „Oprawy i oprawcy. Świat introligatorski Biblioteki Kórnickiej” – mgr Monika Małecka (PAN Biblioteka Kórnicka)

13.00-14.45 „Ginące rzemiosło czy zawód z przyszłością? O współczesnym introligatorstwie” – panel dyskusyjny. Udział wezmą: Leonard Rosadziński, Jacek Tylkowski, Jan Grochocki, Grzegorz Lewandowski, dr Przemysław Wojciechowski (moderator)

g. 15.00 – zakończenie XIII Forum – podsumowanie

10.00 Otwarcie Forum: mgr Anna Gruszecka – dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, mgr Michał Gustowski – autor projektu (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), mgr Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, dr Przemysław Wojciechowski – moderator Forum (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

10.30-10.50 Ogólnopolskie Konkursy Introligatorskie organizowane przez Bibliotekę Raczyńskich – mgr Michał Gustowski

10.50-11.20 Przychodzi konserwator do introligatora – książka masowa, nasza wspólna zmora – mgr Kornelia Kondracka (PAN – Biblioteka Kórnicka)

11.20-12.10 Zwiedzanie wystawy pt. „Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie” – Galeria Edwarda. Po wystawie oprowadzi dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (UAM)

12.10-12.30  Przerwa (poczęstunek)

12.30-12.45 Projekt rekonstrukcji ideowej Sali Mauretańskiej Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku – sesja posterowa – dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu)

12.45-13.00 Zaproszenie na wystawę „Oprawy i oprawcy. Świat introligatorski Biblioteki Kórnickiej” – mgr Monika Małecka (PAN Biblioteka Kórnicka)

13.00-14.45 „Ginące rzemiosło czy zawód z przyszłością? O współczesnym introligatorstwie” – panel dyskusyjny. Udział wezmą: Leonard Rosadziński, Jacek Tylkowski, Jan Grochocki, Grzegorz Lewandowski, dr Przemysław Wojciechowski (moderator)

g. 15.00 – zakończenie XIII Forum – podsumowanie

10.00 Otwarcie Forum: mgr Anna Gruszecka – dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, mgr Michał Gustowski – autor projektu (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), mgr Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, dr Przemysław Wojciechowski – moderator Forum (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

10.30-10.50 Ogólnopolskie Konkursy Introligatorskie organizowane przez Bibliotekę Raczyńskich – mgr Michał Gustowski

10.50-11.20 Przychodzi konserwator do introligatora – książka masowa, nasza wspólna zmora – mgr Kornelia Kondracka (PAN – Biblioteka Kórnicka)

11.20-12.10 Zwiedzanie wystawy pt. „Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie” – Galeria Edwarda. Po wystawie oprowadzi dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (UAM)

12.10-12.30  Przerwa (poczęstunek)

12.30-12.45 Projekt rekonstrukcji ideowej Sali Mauretańskiej Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku – sesja posterowa – dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu)

12.45-13.00 Zaproszenie na wystawę „Oprawy i oprawcy. Świat introligatorski Biblioteki Kórnickiej” – mgr Monika Małecka (PAN Biblioteka Kórnicka)

13.00-14.45 „Ginące rzemiosło czy zawód z przyszłością? O współczesnym introligatorstwie” – panel dyskusyjny. Udział wezmą: Leonard Rosadziński, Jacek Tylkowski, Jan Grochocki, Grzegorz Lewandowski, dr Przemysław Wojciechowski (moderator)

g. 15.00 – zakończenie XIII Forum – podsumowanie

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań