Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH I WIEKOPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

ZAPRASZA 

 

 

 
 

 

 

Spotkanie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki z Arkadiuszem Wagnerem, autorem książki Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil.  W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu.

           

      

 

     Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2017 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu i było wydarzeniem bibliofilskim. W 1516 r. w wiedeńskiej oficynie Hieronima Wietora wykonano dla biskupa włocławskiego, późniejszego prymasa Macieja Drzewickiego (*1467+1535) jego ekslibris.

 

Prezes WTPK Kazimierz Krawiarz na wstępie przedstawia autora dr Arkadiusza Wagnera i jego dzieło

Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil.  W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu

 

 

           

     

     Dr Arkadiusz Wagner, ze znaną wszystkim erudycją, w bogato ilustrowanej prezentacji przedstawił krótki zarys biografii Macieja Drzewickiego, ucznia a później osobistego sekretarza słynnego krakowskiego humanisty Filipa Buonaccorsi Kallimacha. Jemu to Drzewicki zawdzięczał drogę do błyskotliwej kariery w kręgach państwowych i kościelnych. Jako 19 letni, odbył z mistrzem Kallimachem pełniącym funkcję posła królewskiego misję do cesarza Fryderyka III oraz do Republiki Weneckiej. Spotkanie z elitami politycznymi, kulturalnymi, artystycznymi i mieszkańcami miast włoskich: Padwy, Florencji, Sieny, Rzymu i Wenecji wzbudziły estymę do rodu Habsburgów i ukształtowały jego poglądy jako polityka. Dalsza kariera państwowo-kościelna potoczyła się na dworach króla Jana Olbrachta i Zygmunta Starego oraz kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Piastowanie wysokich urzędów państwowych, kościelnych i wysokiej pozycji wśród elit politycznych kraju, pomimo licznych przeciwieństw, sprzyjały wzbogacaniu jego zainteresowań bibliofilskich.

 

Dr Arkadiusz Wagner w trakcie prelekcji dotyczącej prymasa

Macieja Drzewickiego bibliofila oraz o okolicznościach powstania pierwszego

polskiego ekslibrisu         

   

    Autor prezentacji pokazał krąg bibliofilski schyłku XV i pierwszej dekady wieku XVI, w którym to okresie przypada w Polsce bujny rozkwit kultury bibliofilskiej  świeckich i kościelnych elit. Do wybitnych postaci pierwszego dwudziestolecia XVI w. byli: biskup poznański Jan Lubrański (+1520), biskup płocki Erazm Ciołek (+1522), biskup krakowski Piotr Tomicki (+1535), czy biskup gnieźnieński Andrzej Krzycki (+1537). Do bibliofilów, dostojników świeckich z tego okresu należał: Krzysztof Szydłowiecki (+1532) i inni

 

 

W trzecim rozdziale książki zatytułowanym „Maciej Drzewicki i książki” zapoznajemy się z Maciejem Drzewickim jako bibliofilem. Księgozbiór Macieja Drzewickiego liczący około 3000 ksiąg, po jego śmierci został podzielony pomiędzy gnieźnieńską Bibliotekę Katedralną a Biblioteką Kapitulną w Łowiczu. Młyn historii, poruszany ludzką machiną wojenną i głupotą, przemielił większość ksiąg z Biblioteki Drzewickiego i do naszych czasów zachowało się zaledwie pięć pewnych i trzy domniemane egzemplarze drzewicianów.

 

Odpowiedzi na liczne pytania od zebranych

 

     Ekslibris Macieja Drzewickiego, pochodzi z oficyny wydawniczej Hieronima Wietora w Wiedniu, przypisywany jest drzeworytnikowi (formschneiderowi) V.?Feil vel Pfeil. Słuchacze prelekcji mieli okazję wysłuchania wywodów dotyczących tego księgoznaku sprzed 500.lat.

 

Po prezentacji nagrodzonej oklaskami,

 

prowadzący Kazimierz Krawiarz, poprosił Leonarda Rosadzińskiego aby zaprezentował wykonany przez siebie „Tryptyk  Bibliofila” na który składają się w specjalnej formie introligatorskiej oprawione w jedną całość w formie książki: linoryt litery „R”  (od pierwszej litery Rosadziński) z dedykacją autorki, zaprojektowany i wykonany przez Zuzannę Wagner (córkę Arkadiusza Wagnera), książka Arkadiusza Wagnera „Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil..” z wpisem dla wykonawcy Tryptyku, oraz sztych Dürera nawiązujący do tematu. Na pierwszej rozkładce futerału znajduje się grafika przedstawiająca Macieja Drzewickiego. 

 

Leonard Rosadziński opowiada o okolicznościach powstania "Tryptyku Bibliofila"


Prezentacja "Tryptyku Bibliofila"

 

     W spotkaniu oprócz członków WTPK, licznie uczestniczyli pracownicy Działu Starodruków Biblioteki Raczyńskich, Agnieszka Baszko i Tomasz Proć, emerytowana wicedyrektor (od 1 stycznia 2017r) Agnieszka Kraszewska. Był również prezes Koła Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Marek Makieła oraz kolekcjoner grafiki i ekslibrisu Zbyszek Kiełbasa.

 

 Na końcu spotkania dr Przemysław Wojciechowski z Archiwum Państwowego w Poznaniu

zaprasza dr Arkadiusza Wagnera do udziału w uroczystościach jubileuszu 600-lecia

nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski, które odbędą się 22-23 kwietnia 2017. 

w związku z osobą prymasa Macieja Drzewickiego 

 

     Na zakończenie spotkania Bogusław Bardziejewski oraz Jerzy Kędzierski otrzymali legitymacje członkowskie WTPK.

                                               

         Opracował Kazimierz Krawiarz

 

Fotografie: Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich wykonał Tomasz Proć (FB), Kazimierza Krawiarza, Renaty Rosadzińskiej

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań