Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

 

"AKAPIT" czasopismo dla Biliofilów i nie tylko

 

 Krótko po świętach w 2015 roku nadeszła przesyłka pocztowa a w niej dziewiąty numer „AKAPITU”, pisma wydawanego przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie. Numer został wydany z opóźnieniem, więc z wielką niecierpliwością oczekiwałem tej przesyłki. Mając już czasopismo w ręku, wpierw nacieszyłem oczy jego piękną formą graficzną, bogato ilustrowanego, zadając sobie pytanie, co tam wyjątkowego dziś znajdę, co Redakcja przygotowała prezentując artykuły znakomitych twórców kultury z kraju, Autorów pięknego słowa, pasjonatów kolekcjonerów książek, ekslibrisów, badaczy literatury i jak zwykle nie zawiodłem się. Przystąpiłem do czytania i rozpoczęła się swoista biesiada literacka, pierwszym …

 

 

   

 


   

 

 
   

KOMUNIKAT:


     Pierwszy numer pisma ukazał się w 2006 roku. A zaczęło się od podjęcia uchwały na jednym z zebrań TBP w 2004 roku o potrzebie kontynuowania wiedzy o współczesnym bibliofilstwie, gdzie dotychczas wiadomości o ruchu bibliofilskim w Polsce były przekazywane za pomocą czasopisma „Komunikatu Towarzystwa Przyjaciół Książki”, które zakończyło swój żywot. Redakcję pisma tworzyli Roman Nowoszewski (redaktor naczelny), Edward Towpik prezes TBP,  przy współpracy Mieczysława Bielenia i Włodzimierza Rudnickiego. Pismo wychodziło w nakładzie 250 egzemplarzy, w tym 100 numerowanych ręcznie. 

   „AKAPIT”, Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie rozpoczynał się wstępem redaktora naczelnego Romana Nowoszewskiego. Periodyk podzielony był na kilka tematycznych rozdziałów:

Artykuły. Szkice

Listy. Materiały

Kronika

Świat Ekslibrisów

Wystawy

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje.

Strofy o Książkach.

Książki

Varia

 Nekrologia

 Autorzy

Podziękowania

Indeks

Spis Treści

   

 

 
   

 

 
   

 

   

 

 
   

 

   

 

   

 

 
   

 

 

 

 W poszczególnych numerach zdarzało się że umieszczano inne rubryki: Wspomnienia, Pisali w „AKAPICIE”, Prenumeratorzy, Polemiki.

    Czasopismo  bogato ilustrowane, kolorowymi i czarno białymi zdjęciami. Często w numerze umieszczano ruchome dodatki w postaci małych grafik oryginalnych odbitek ekslibrisów, zakładki do książek, plakatów i płyt CD.

 

   

 

   

 

 
   

 

Na łamach periodyku pisali m.in.:

Ewa Andrysiak, Jerzy Andrzejewski, Andrzej M. Bartczak, Władysław Bartoszewski, Krzysztof Marek Bąk, Mieczysław Bieleń, Wojciech Chojnacki, Jakub Dolatowski, Jerzy Duda, Antoni Dudek, Janusz Dunin, Joanna Makuch-Folwarska, Stanisław Frankowski, Janusz Wiktor Gomulnicki, Alojzy Leszek Gzella, Michał T. Horoszewicz, Arkadiusz Jabłoński, Bogna Jakubowska, Zbigniew Jóźwik, Andrzej Kempa, Wojciech Kochlewski, Maria Kocójowa, Tomasz Korpysz, Aleksander Kotlewski, Michał Kuran, Stanisław Ledóchowski, Grażyna Małgorzata Lewandowska, Ryszard Löw, Hanna Łaskarzewska, Andrzej K. Łuczak, Tomasz Maczuga, Piotr Marcinkowski, Grzegorz Matuszak, Roman Nowoszewski, Renarda Ocieczek, Jan Okoń, Kazimierz Orzechowski, Andrzej Palacz, Elżbieta Pokorzyńska, Wojciech Przyłuski, Joanna Popłońska, Teresa Roszkowska, Włodzimierz Rudnicki, Wiesław Rzońca, Janina Saffirini, Jan Sakwerda, Anna Chulińska-Stańczak, Andrzej Skrzypczak, Jan Straus, Piotr Staśkiewicz, Krystian Szczęsny, Barbara Klein-Szymańska, Janusz Tazbir, Edward Towpik, Anastazja Tymińska, Arkadiusz Wagner, Krzysztof Walczak, Jerzy Weinberg, Tadeusz Witczak, Halina Wolska, Jan Wolski, Irena Janowska-Woźniak, Jerzy Zarawski, Marek Zdrojewski, Jacek A. Żurawski

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

    Artykuły w czasopiśmie poświęcone są szerokiemu pojęciu jakim jest bibliofilstwo, przedstawiają różne tematy czy zagadnienia z tym związane. Dowiedzieć się można o ludziach miłośnikach książki,  ich kolekcjonerstwie, o drukach rzadkich, czasami dziwnych a zarazem ciekawych, o ekslibrisach i ich twórcach, o artystach introligatorach i pięknych oprawach oraz o sztuce drukarskiej. Bardzo ważnym działem w piśmie jest „Kronika” w której Towarzystwa bibliofilskie z kraju opisują swoją działalność, przedstawiając przegląd wydarzeń w danym roku. Na podstawie opublikowanych relacji można prześledzić jakie druki bibliofilskie wydali, jakie mieli wystawy okolicznościowe i jakiemu tematowi były poświęcone,  o czym rozmawiali na zebraniach, kiedy obchodzili swoje jubileusze i wiadomości o organizowanych przez nich zjazdach bibliofilskich. W rubryce „Nekrologi” nie zapomniano o Tych którzy odeszli, wspominając dokonania znanych i mniej znanych miłośników książki, którzy serce oddali dla swojej pasji kolekcjonowania.

 

   

 

 
   

 

   „AKAPIT” w pełni spełnia swoje zadanie propagowania pięknej książki, jej historii i wędrówki, czasami przez wieki, zachęca do jej czytania, szczególnie obecnie w tych trudnych czasach dla formy papierowej słowa drukowanego, a także służy zbliżeniu i poznawaniu innych osób których łączy to szlachetne zajęcie w poszukiwaniu rzadkiej i ciekawej książki z jej wszystkimi walorami.

 

Opracował: Leonard Rosadziński

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań