Bibliofilskie podróże

Bibliofilstwo

90 ROCZNICA POWSTANIA  WTPK. SPOTKANIE Z AUTOREM: LEONARD ROSADZIŃSKI


RELACJA Z  JUBILEUSZOWEGO  SPOTKANIA  Z OKAZJI 90 ROCZNICY POWSTANIA WTPK  W BIBLIOTECE RACZYŃSKICH.  17-18 maja 2014 r.

PREZENTACJA  KSIĄŻKI „POSZUKIWACZ, CZYLI NIEZWYKLI LUDZIE I STARE KSIĄŻKI”. LEONARD ROSADZIŃSKI

 

W dniu 17 i 18 maja 2014 r. w Bibliotece Raczyńskich odbyło się jubileuszowe spotkanie członków Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (WTPK) i zaproszonych gości, Towarzystw bibliofilskich z kraju. Spotkanie było zorganizowane z okazji 90 rocznicy powstania Towarzystwa Bibliofilów Polskich (TBP) w Poznaniu, którego od 1975 roku WTPK jest następcą.

Na zjazd przybyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Książki z Kalisza, Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki z Katowic, Towarzystwa Bibliofilów Polskich z Warszawy. Znakomitych gości powitał dyrektor Biblioteki Raczyńskich Wojciech Spaleniak (członek WTPK), w swoim przemówieniu opowiadał o tradycjach bibliofilskich w Wielkopolsce zapoczątkowanych przez Edwarda hr. Raczyńskiego, założyciela pierwszej biblioteki publicznej, w którym gmachu dzisiaj odbywa się to wyjątkowe spotkanie. Następnie zabrał głos prezes WTPK Kazimierz Krawiarz, który opowiedział o historii TBP i WTPK, równocześnie wykład ubarwił slajdami m.in. przedstawiającymi archiwalia z IV Zjazdu Bibliofilów Polskich w 1929 roku w Poznaniu. Slajdy zostały przygotowane przez Przemysława Wojciechowskiego (członka WTPK), pracownika Archiwum Państwowego w Poznaniu. Z kolei ks. kustosz Rafał Rybacki z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu wygłosił referat przedstawiający założyciela TBP w Poznaniu, księdza Edmunda Majkowskiego (1892-1951), będącego równocześnie założycielem Archiwum Archidiecezjalnego. W trakcie spotkania Towarzystwu poznańskiemu przekazano listy gratulacyjne, które zostały odczytane przez: Ewę Andrysiak (Towarzystwo Przyjaciół Książki z Kalisza), Mieczysława Bielenia (Towarzystwo Bibliofilów Polskich z Warszawy), Krystiana Szczęsnego (Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki z Katowic) oraz Przemysława Wojciechowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Jubileuszowe Spotkanie WTPK 17 maja. Biblioteka Raczyńskich 

Od lewej: Tadeusz Panowicz, w drugim rzędzie: Ewa Syska, Jacej Wójciak, Hanna Byczyk, Józef Byczyk, od lewej w trzecim rzędzie:Katarzyna Kaczmarek, Ludwik Fiszer, stoi: Stanisława Andrejewska, następny rząd od ściany: Piotr Koschel, Zbigniew Rutkowski

Od lewej: Mieczysław Bieleń, Kazimierz Krawiarz, siedzi: Tadeusz Panowicz

Ewa Andrysiak i Kazimierz Krawiarz
Krystian Szczęsny i Kazimierz Krawiarz

 

W programie spotkania było także zaprezentowanie nowej książki "Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki" Leonarda Rosadzińskiego (członka WTPK), w której opisał swoją kolekcjonerską drogę, trwającą z górą pięćdziesiąt lat w poszukiwaniu książek i poznaniu wielu ciekawych osób, których połączyła szlachetna pasja bibliofilstwa. Autor w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom, które uczestniczyły w pracy nad wydaniem książki, zaznaczając szczególne zasługi Pani dr Ewie Sysce z Instytutu Historii UAM. W prezentacji uczestniczyli zaproszeni przyjaciele autora, potomkowie antykwariuszy i rodzina. Po czym w imieniu autora WTPK przekazało wszystkim zaproszonym Towarzystwom bibliofilskim numerowany egzemplarz książki. Na zakończenie części przemówień, Kazimierz Krawiarz odczytał streszczenie książki dr Ewy Syski z UAM, obszernej monografii o Marianie Swinarskim (1902-1965) poznańskim antykwariuszu i bibliofilu, zapowiadając jej bliskie wydanie.

Okładka książki "Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki" Leonard Rosadziński
Leonard Rosadziński w swoim przemówieniu dziękuje wszytkim osobom, które uczestniczyły w pracy nad wydaniem książki
Ekslibris Mariana Swinarskiego, antykwariusza i bibliofila, o którym w obszernej monografii napisała dr Ewa Syska z UAM

 

Następnie dyrektor Wojciech Spaleniak oprowadził gości po nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich, otwartym w czerwcu 2013 roku. Potem uczestnicy spotkania udali się do Biblioteki Uniwersyteckiej zwiedzać okolicznościową, bardzo ciekawą wystawę  obrazującą różne formy pisma oraz książki  zatytułowanej „ Z mrocznych jaskiń do tabletu. Książka na przestrzeni wieków”, gdzie też znalazły się eksponaty Leonarda Rosadzińskiego wypożyczone Bibliotece. Wystawa została przygotowana z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Wojciech Spaleniak gości w swoim gabinecie bibliofilów. Za dyrektorem stoi: Krystian Szczęsny, obok Mieczysław Bieleń
Zwiedzanie nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich. Od lewej: Ewa Andrysiak, Hanna Byczyk, Kazimierz Krawiarz
Jacek Wójciak przegląda opasły tom oprawionego czasopisma

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Wystawa obrazująca różne formy pisma oraz książki.

Od lewej: Katarzyna Kaczmarek, Tadeusz Panowicz, Jacek Wójciak

 

Zakończeniem pierwszego dnia zjazdu było udanie się do restauracji „Pekin” gdzie serwowano egzotyczne dania.

W drugim dniu, bibliofile zwiedzili kolegiatę kórnicką, następnie wystawę „Ku pamięci” znajdującej się w  oficynie zamkowej zwanej „Klaudynówką” oraz podziwiali wystawione cymelia z Biblioteki Kórnickiej. Po czym wszyscy udali się spacerem do Bnina zwiedzając Izbę Pamiątek Regionalnych oraz Izbę Szymborskich założone przez Kazimierza Krawiarza, znajdujące się w barokowym ratuszu wzniesionym w 1777 roku przez Teofilę Szołdrską Potulicką. Ostatnim akcentem tego dnia było złożenie kwiatów na grobie ks. Edmunda Majkowskiego na cmentarzu w Kórniku.

 

Leonard Rosadziński 17-18 maja 2014

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań