O Wystawie

 

Publikacja:

Leonard Rosadziński

"Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki"

Wydawnictwo: "Rosa" Dom Różności, Poznań

Nakład: 800 egz. (w tym 200 numerowanych)

Opracowanie graficzne: Jasart Studio

Agnieszka Chwalisz

Druk i oprawa:

Drukarnia Dziełowa Edica S.A.

 

 

Poszukiwacz

 


 

We wrześniu 2012 roku Wystawa Rzemiosła Introligatorskiego została zlikwidowana, z powodu zbyt dużych kosztów utrzymania i coraz mniejszego zainteresowania tematem. Ale przez pięć lat stworzyła swoją historię i wypełniła zamierzone cele. Jej pozostałością jest książka "Ginące  rzemiosło, śladami poznańskich introligatorów".Wystawę odwiedzały wycieczki wielu środowisk, uczniów gimnazjów i innych szkół, studentów, ludzi kultury, poznawając historię poznańskiego introligatorstwa. Obecnie na blogu pokazane są archiwalne zdjęcia obrazujące historię Wystawy.

W dobie powszechnego kryzysu książki, w czytelnictwie i kolekcjonerstwie, aby propagować i namawiać do szerokiego zainteresowania literaturą i promować pasję do kolekcjonowania książek, utworzyłem dwa działy: "Bibliofilstwo" i "Bibliofile Poznańscy".

W pierwszym dziale "Bibliofilstwo" będą prezentowane ogólne informacje i artykuły dotyczące wydarzeń bibliofilskich z kraju.

W drugim dziale "Bibliofile Poznańscy", będą prezentowani kolekcjonerzy i pasjonaci książki z Poznania.

W nowym trzecim dziale, będącym kontynuacją "Wystawy rzemiosła introligatorskiego i artystycznej oprawy książki", będę prezentować rzemiosło introligatorskie, które wykonuje od wielu lat i przedstawiać wyroby twórców z kraju oraz wydarzenia z tym tematem związane.

 

Strona ta jest blogiem prywatnym, wszelkie kopiowanie materiałów  i zdjęć wymaga zgody autora

Kontakt

 

                    

 

                   

           

                nedla@o2.pl

statystyka

Projekt graficzny www.larkdesign.eu, Hiszpański z native speakerem Poznań